Zajęcia dodatkowe

Zajęcia są zintegrowane z rytmem dnia przedszkolaków, dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, mają formę zabawy i nie wymagają dodatkowej opłaty.


Język angielski
Języki otwierają drzwi – do przyjaźni, świata, wiedzy. Przedszkole realizuje program intensywnej nauki języka angielskiego poprzez zabawę. Dzieci uczą się w sposób miły i łatwy.
Zajęcia z języka angielskiego w naszym przedszkolu odbywają się codziennie.

Zajęcia ” Laboratorium małego badacza”
Zajęcia z zakresu ” Laboratorium małego badacza” przenoszą dzieci w świat eksperymentów. Magiczne akcje prosto z laboratorium chemicznego wprawiają w zachwyt wszystkich uczestników i pozwolą poznać świat próbek i kolorowych eliksirów.
Celem warsztatów jest rozbudowanie zainteresowań dzieci, kształtowanie wiary we własne możliwości poznawcze oraz chęci odkrywania nowych zjawisk.

Aerobik
Aerobik dla dzieci oparty jest na prostych krokach wykonywanych do rytmicznej muzyki oraz ćwiczeniach wzmacniających poszczególne partie mięśni.
Jest jedyną formą rekreacji, która daje bardzo dobre rezultaty w zakresie kształtowania sprawności ruchowej.
Zajęcia z aerobiku, rytm, tempo i styl ćwiczeń jest dostosowany do możliwości fizycznej dziecka.

Muzykoterapia
Zajęcia z muzykoterapii to rozkład zróżnicowany pod względem formy ćwiczeń oddechowych i wyobrażeniach przy muzyce.

Diagnoza logopedyczna – zajęcia grupowe.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwoju dziecka w naszym przedszkolu prowadzimy program profilaktyki i terapii logopedycznej.
Wszystkie dzieci w przedszkolu będą miały kontakt z logopedą.
  Dzieci (3,4 latki) – logopedia na wesoło, ćwiczenia w ramach profilaktyki
  Dzieci (5,6 latki)- po przeprowadzonych badaniach mowy i postawionej diagnozy w zależności od potrzeb, zakwalifikowane będą na terapię indywidualną.

Dogoterapia
Zabawa z psem jest nie tylko formą miłego spędzania czasu, ale także pełni ważną rolę terapeutyczną i edukacyjną. Poprzez kontakt z czworonożnym przyjacielem, dzieci uczą się właściwych postaw w stosunku do zwierząt oraz zasad bezpiecznego postępowania z nimi.
Cele dogoterapii:

nawiązanie więzi z psem

usprawnienie motoryki dużej i małej,
koordynacji wzrokowo-ruchowej

stymulowanie zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku

ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi

kształtowanie pozytywnych emocji

 

Koncerty muzyczne – soliści z Filharmonii zielonogórskiej

Udział naszych podopiecznych w konkursach gminnych

Sensoplastyka

Teatrzyki


Planowane zajęcia dodatkowe odpłatne:

  • Karate
  • Basen
  • Kącik szachowy