Leżakowanie

W naszym przedszkolu będzie czas poświęcony na odpoczynek dziecka. Będzie to czas w porze poobiedniej.
Dzieci, które chcą lub potrzebują snu – mogą spać, pozostałe dzieci spędzają czas na wyciszających zabawach z wychowawcą.
Leżakowanie nie jest obowiązkowe