Plan dnia

6:45 – 8:15
Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy indywidualne wg. zainteresowań dzieci

8:15 – 8:30
Przygotowanie do śniadania, toaleta

8:30 – 9:00
Śniadanie

9:00 – 10:30
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, realizacja programu przedszkolnego

10:30 – 11:10
Pobyt na świeżym powietrzu, spacer, zabawy dowolne na placu zabaw

11:10 – 11:45
Zajęcia dodatkowe, zajęcia oferowane w ramach czesnego przez przedszkole

11:45 – 12:00
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno-porządkowe

12:00 – 12:30
Obiad

12:30 – 13:30
Leżakowanie. Zajęcia wyciszające/muzykoterapia

13:30 – 14:45
Zabawy zorganizowane przez nauczyciela

14:45 – 15:00
Podwieczorek

15:00
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
Czas odbioru dzieci – oczekiwanie na rodziców
Zabawy na Sali lub na placu zabaw