Program

W pracy edukacyjno-wychowawczej uwzględniamy następujące rozwiązania metodyczne i programowe:

  • Pedagogika zabawy
  • Edukacja matematyczna prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
  • Odmienna metoda nauki czytania wg. Dr Ireny Majchrzak
  • Metoda dobrego startu prof. M. Bogdanowicz
  • Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” aut. Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały wyd. Edukacyjna Polska Sp. z o. o.
  • Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne. To system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka zaspokajających w kontakcie z dorosłym
  • Zabawy ruchowe metodą Carla Orffa, polega na twórczym obcowaniu z muzyką realizującą się w różnych formach ruchu, tańcu, śpiewie, mowie oraz grze na instrumentach.

Stosowanie powyższych rozwiązań pozwala na tworzenie sytuacji edukacyjnych, które współgrają z potrzebami dzieci i wyzwalają ich twórczy potencjał.